MRP Papua Barat: Menyesalkan RTRWP tidak Mengakomodir Ruang Adat

2014-07-21T09:46:01+07:00

Oleh Pietsau Amafnini “Di mana posisi ruang masyarakat adat dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi? Partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang dan perubahan fungsi peruntukkan kawasan hutan sangat diperlukan dalam